הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

הרגל הוא לא גזירת גורל

מדוע קיימים הרגלים? האם ניתן לשנות אותם באופן שישפיע על החיים האישיים,
על החיים המקצועיים, ובעיקר על הרגלי האכילה שלנו?

טוענים כי אחרי שנוצר הרגל, המוח מפסיק להשתתף בקבלת ההחלטות
ומקדיש את המיקוד שלו למשימות אחרות. לפיכך, כדי לשנות הרגל
אנחנו צריכים להילחם בו או למצוא פעולות רוטיניות חדשות במקומו,
אחרת הוא ימשיך להתקיים באופן אוטומטי.