הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"

כיצד אתם רוצים לראות את עצמכם בחג? אחרי החג? בקיץ? בחורף?
מהיכן אתם רוצים לצאת? האם אתם מרגישים חופשיים? שולטים?
חירות וחופש – מה צריך לקרות כדי שתרגישו כך?

האם אנחנו כפופים לחלוטין לרצונם של אנשים אחרים? האם אנחנו כנועים לאוכל? מצייתים לכל דחף, ולו הקטן ביותר, שמזדמן לנו? האם אנחנו שותקים ומוותרים לדחפים האלה? האם זהו הרצון האמִתי שלנו – לאכול? האם כיבינו לחלוטין את החלום להיות רזים?