הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

"שינוי אינו מתחולל ללא גרימת אי נוחיות, אפילו אם השינוי הוא מרע לטוב" (ריצ'ארד הוקר)

רבים מאִתנו מרגישים שעודף המשקל יוצר סביבנו "חומות", או גורם לנו לחיות בתוך "כלא"
ולא להיות חופשיים כרצוננו. בואו נלמד ביחד איך להשתחרר מהכלא של הדפוסים השליליים
ולפתוח דף חדש, לעבר אושר ההרזיה.
איך זה עובד? בשלושה שלבים בסיסיים:
ƒ ƒ מודעות והתוודות – נבחן בצורה מדוקדקת את דפוסי האכילה שלנו ונודה בכנות בטעויות
ובהזדמנויות שהחמצנו לצמיחה אחרת, בתהליך ההרזיה ובכלל. נתחיל את התהליך באיתור
הדפוסים שהובילו אותנו לטעות, ולאחר מכן ננסה לבדוק מהן הסיבות שהניעו אותנו לעשות זאת.
למה אני לא אוכלת בצורה מסודרת? למה אני דואג לכולם ורק לי לא? למה אני קונה הביתה
רק אוכל לא בריא?
ƒƒ אשמה וחרטה – גורמות לנו להבין את השקר הקיים בכל הדפוסים השליליים של הרגלי
האכילה והחשיבה שלנו ותורמות לרצון שלנו להתנתק מהם. מרביתנו אוהבים לשקוע באשמה,
שלרוב משתקת ויוצרת אכילה רגשית )"אני כישלון ולא יכול להתמודד עם זה עכשיו... אני אוכל
קצת מתוקים ואלך לישון"(. החרטה, לעומת זאת, מראה לנו מחדש את חיינו ומזרזת אותנו
להשתחרר מהכלא המגביל של דפוסי ההתנהגות שלנו )"אני לא מעוניינת להרגיש אי נעימות
בַּים, ולכן אתחיל לעשות פעילות גופנית ואלמד לאכול נכון"(.
האם אתם מאשימים את עצמכם ללא הפסקה ותקועים שם? האם אתם מתחרטים על דברים
בקשר להתנהלות עם אוכל בחייכם ולא מוכנים להיות עוד בכלא הזה?
ƒƒ ההחלטה להשתנות – השינוי עצמו. הוא צריך להיות אמִתי ולגרום לכך שהדפוסים הישנים
ייעלמו לאִטם. בסופו של דבר יגיע היום שבו לא נרצה לנהוג כפי שנהגנו בעבר )למשל, אין לנו
עניין לנשוך חבר שמעצבן אותנו כפי שנהגנו לעשות בגיל שנתיים(.
האם אתם באמת רוצים שינוי? איך אתם מבחינים בין שינוי אמִתי לשינוי מזויף? האם יש דפוסים
שכבר נעלמו מחייכם במשך התהליך? אילו דפוסים נוספים אתם רוצים להעלים?