הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

"התפילות מצטברות ובסוף הן נענות" (ר' נחמן מברסלב)

התפילות נענות בזמן המסוים שנכון להן להיענות, ממש כמו שבישול ואפייה צריכים את הזמן המדויק
שלהם עד שהתבשילים, או המאפים, מוכנים. לפעמים נדמה לנו שלא שומעים אותנו. שאנחנו
מקווים, מתפללים ומייחלים להצלחה אבל לא נענים. אבל צריך לזכור שהתפילות והכוונות מתגשמות
רק בזמן המדויק להן. צריך לדעת שיש פה זמן הכנה, ממש כמו שצריך סבלנות עד שמרק מתבשל כל
צורכו. ר' נחמן כותב: "כי אפייה ובישול הם הכנה לאכילה, לבחינת זיווג".