הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

"כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שׂבעך, ואל כליך לא תיתן" (דברים כ"ג)

יש מכאן גם לימוד חשוב לאכילה: גם באכילה יש מערכת יחסים בין המקבל )הגוף( לנותן )הפה
והנפש שמחליטים לאכול(. כשאנחנו בוחרים טוב, ובעיקר כשאנחנו בוחרים בכמות מספקת
ולא אוכלים יותר ממה שהגוף צריך, גם מהדברים הבריאים, אז הכול טוב ומערכת היחסים
מושלמת – הגוף מקבל את המזון ויודע לתת לו מקום. כשאנחנו אוכלים יותר מדי, ואפילו
מהדברים הבריאים – אז אין הרמוניה. המזון מגיע לגוף ואין לו מקום. הוא מתחיל להסריח, כי
הגוף פשוט מניח את המזון באיזה מקום, והוא גם מזיק לאחרים ופוגע בהם.
כמו שאנחנו יודעים להיות מנומסים כשאנחנו מבקרים בכרם של החבר שלנו, ולא ניקח ענבים
בכיסים כי זה יהרוס את החברות, כך עלינו לעשות גם במערכת היחסים בינינו ובין הגוף שלנו:
לא נרצה להרוס אותה, ולכן נקשיב לגוף ולא נעמיס עליו.
דברים שחייבים לעשות בכל מערכת יחסים בריאה:
להיות מאושרים: כאשר אנחנו חיים בתחושה שאנחנו חייבים להיות צודקים, חכמים, מושלמים,
מחליטים – אנחנו סתם טופחים לעצמנו על האגו. בואו נחליט להיות מאושרים ולבחור את
מחשבותינו ואת פעולותינו מתוך כוונה ומודעות להיות שמחים בחלקנו; לוותר על הצורך למצוא
סיבה להיות מאושרים, ופשוט להיות מאושרים.
ישירות, כנות ושיתוף: בואו נהיה פתוחים וישירים. לפעמים אנחנו חזקים ולפעמים פגיעים,
לפעמים בהירים ולפעמים מבולבלים. בואו נהיה אמִתיים, פשוט אנחנו. נעז להביא את מה
שחשוב לנו ולצאת ממעגל השתיקה, מהציפייה ומהפנטזיה שנס ההרזיה פשוט יתרחש מעצמו.
לכבד את מה שיש לנו: גם את הדברים הטובים וגם את הדברים הפחות טובים. בואו נרגיש
טוב יותר כלפי עצמנו וכלפי אחרים. בואו נרגיש מוערכים, חשובים, מעניינים. כאשר אנחנו
מקבלים את עצמנו ותומכים בעצמנו, הגורם הראשון והחשוב שיכול לעזור לנו לרזות, אנחנו
מאפשרים לעצמנו להתחבר לתהליך, לרצונות ולכוחות שלנו, לקבל ולאהוב יותר. כך אנחנו
פנויים יותר לנתינה ולעשייה.
להכיר טובה על מה שיש לנו: שום דבר אינו מובן מאליו. ניתן לעורר את הכרת הטובה בכל
רגע: על כך שיש לי בן זוג, חברים, בית, מקרר, ילדים, פרנסה, הורים, בריאות, כשרונות מיוחדים,
תכונות מיוחדות וכו'.