הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

"כי תבוא בכרם רעך ואכלת ענבים כנפשך שׂבעך, ואל כליך לא תיתן" (דברים כ"ג)

יש מכאן גם לימוד חשוב לאכילה: גם באכילה יש מערכת יחסים בין המקבל )הגוף( לנותן )הפה
והנפש שמחליטים לאכול(. כשאנחנו בוחרים טוב, ובעיקר כשאנחנו בוחרים בכמות מספקת
ולא אוכלים יותר ממה שהגוף צריך, גם מהדברים הבריאים, אז הכול טוב ומערכת היחסים
מושלמת – הגוף מקבל את המזון ויודע לתת לו מקום. כשאנחנו אוכלים יותר מדי, ואפילו
מהדברים הבריאים – אז אין הרמוניה. המזון מגיע לגוף ואין לו מקום. הוא מתחיל להסריח, כי
הגוף פשוט מניח את המזון באיזה מקום, והוא גם מזיק לאחרים ופוגע בהם.