הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

כמה חשוב לראות את המטרה בכל תהליך, ולא את המכשולים בדרך לשם!

כמה חשוב לראות את המטרה בכל תהליך, ולא את המכשולים בדרך לשם!
כל אישיות שאי פעם הצליחה לעשות משהו שהפך אותה לידועה, עשתה זאת בזכות ראיית
העתיד האופטימי שבו המטרה כבר הושגה. האם אתם מסוגלים לדמיין את עצמכם רזים?
התמודדות יעילה עם אתגרי תהליך ההרזיה דורשת שכלול מתמיד של כוחותינו הפנימיים.
אלה חמשת מצבי התודעה, שהם כוחות אנושיים בסיסיים הדוחפים, משפיעים ומניעים אותנו,
ונותנים השראה לשיפור יכולותינו:
מסוגלוּת – השאיפה של כל אחד מאִתנו לשליטה על הרגלי האכילה ועל כמויות האוכל שאנחנו
צורכים. האמונה של האדם שהוא מסוגל להתמודד עם אתגר ההרזיה. משתתפים שיש להם
מסוגלות – מחפשים פתרונות. הם אופטימיים ויש להם מוקד שליטה פנימי. מסוגלות ניזונה
מהאופן שבו האדם מעריך את עצמו ואת יכולותיו בתהליך.
אתם מאמינים? מחפשים פתרונות? אתם אופטימיים? כמה אתם מעריכים את עצמכם?
גמישוּת – תוצאת היכולת שלנו להתבונן על אירועים בתכנית הרזייה ממגוון זוויות. זו יכולת
של משתתף להתאים עצמו למצב חדש )כמו ארוחה במסעדה(, לפתח גישות חדשות )ירקות
במקום פיצוחים(, ולשוות בנפשו תוצאות חלופיות )לשחק כדורגל במקום להתנחם בארוחה(.
גמישות מאפשרת לשנות את הדעה לאור נתונים חדשים )עדיף לקחת כריך מלחם קל מאשר
שווארמה. פחות שומן(.
אתם יצירתיים? אתם מתאימים את עצמכם? מחפשים אפשרות חלופית?
מיומנוּת – הכמיהה שלנו לממש ולהגשים את עצמנו ואת החלומות שלנו. משתתפים שניחנו
בתכונה הזו חותרים לדייקנות (כמויות מדודות של מזון ולא בערך), לשלמות (לאכול את כל
הארוחות ולא לחפף) ולאלגנטיות (אכילה איטית). הם יכולים להציב מטרה ולחתור למימושה
תוך שיפור מתמיד ביכולותיהם (חצי קילו בשבוע).
האם אתם מדייקים? אלגנטיים? מנסים להשתפר כל הזמן? מציבים מטרות?
מוּדעוּת – השאיפה לכוון את מחשבותינו ואת מעשינו, ולהתמיד בכך. משתתפים שיש להם
מודעות בוחנים כל הזמן את פעולותיהם (מכינים אוכל מראש), את מחשבותיהם (אני אצליח
לרזות), את התנהגותם (אכילה רגשית – לא כאן!) ואת מטרותיהם (להיות מאושר).
האם אתם מודעים לפעולות שלכם? איך תוכלו להגביר את המודעות?
תלות הדדית – הצורך האנושי להשתייכות והתחברות. זוהי יכולת מופלאה שקיימת בקבוצה
והיא גורמת להיעזר באחרים ולסייע להם. היכולת לבקש עזרה אינה מובנת מאליה, ולעִתים
מתפרשת כחולשה. לפעמים אנשים 'נתקעים' רק משום שאינם יודעים איך להיעזר ובמי.
האם אתם נעזרים בקבוצה? במה אתם צריכים עזרה? ממי אפשר לבקש עזרה?