קנו מעל 249 ₪ וקבלו משלוח חינם עד הבית
banner


תקנון תנאי שימוש באתר

 

כללי

תנאי  השימוש באתר “חלי ממן” (להלן: “האתר“), מהווים הסכם על פי דין בין המשתמש (להלן: “הלקוח” / “המשתמש“) ובין החברה, חברת  חלי ממן בע”מ (להלן: “החברה“).

התקנון נכתב בלשון זכר לשם הנוחות, אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד באופן שווה. אנא קרא את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בינך ובין החברה בכל הנוגע לשימוש באתר החברה. השימוש באתר מקוון זה ברשת האינטרנט (מרשתת), מהווה הסכמתך לכך, כי קראת את כל האמור בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות ( להלן: “מדיניות הפרטיות“), המהווים תקנון אתר והסכמת לאמור בו. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות בקפידה, שכן מסמכים אלה מגדירים את חובותיך וזכויותיך ביחס לשימוש באתר.

במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, הנך מתבקש להימנע מלהמשיך את השימוש באתר, או לפנות אלינו בעניין על מנת שנסייע לך לקבל את השירות או את המוצר בדרכים חלופיות.

info@heli-maman.co.il או בטלפון מספר 04-873-6666

תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, חלים על השימוש באתר, באמצעות כל מחשב, נייד או נייח, או כל כלי תקשורת אחר, כגון: טלפונים קוויים, טלפונים סלולריים, שעונים חכמים וכיוצ”ב.

האתר משמש כאתר מכירות ושירותים עבור “חלי ממן”. באתר קישורים אל “חנות המוצרים און ליין של חלי ממן” ואל תכנית “דייט און ליין”. הגדרת “האתר” כוללת את הקישורים החיצוניים הנ”ל והנך מוזמן לקחת בו חלק, בכפוף להסכמתך למפורט באתר ולתנאי השימוש אשר יפורטו להלן:

רכישת מוצרים באתר כפופה לתנאים וההגבלות החלים על פי דין ו/או על פי הנאמר במפורש באתר החברה.

רכישת המוצרים תתבצע באמצעות כרטיס אשראי בר תוקף, אשר הונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המורשות  בישראל. התשלום באמצעות כרטיס האשראי מותנה באישור חברת כרטיסי האשראי לתשלום באמצעות כרטיס הלקוח ובהתאם להרשאתה.

השירותים המקוונים מחייבים אימות פרטים והזדהות של המשתמש. תהליך האימות כולל הרשמה ומסירת פרטי הזדהות ותשלום באמצעות כרטיס אשראי.  המשתמש נדרש למלא פרטים אישיים נכונים ומדויקים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת, מס’ טלפון, דואר אלקטרוני, פרטי כרטיס האשראי והמשלם וכתובת למשלוח מוצרים.

מסירת פרטי הזיהוי מהווה תנאי לקבלת השירותים באמצעות האתר. משתמש שיבחר שלא למסור את פרטי הקשר, לא יוכל לקבל את השירות באמצעות האתר.

החברה רשאית שלא לאפשר ללקוח מסוים לרכוש מוצרים באתר וזאת מכל סיבה שהיא, אף אם הזמין בעבר מוצרים באמצעות השירות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החברה לבטל את הזכאות לרכוש באתר מהמקרים הבאים:

 • מסירת פרטים שגויים במתכוון בעת הרשמה.
 • ביצוע של מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות, שותפים וספקים של האתר.
 • ביצוע פעולה שתמנע מאחרים להירשם לאתר או להשתמש בו.
 • שימוש באתר, בשירותיו ובתכניו, כדי לנסות ולבצע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, לסייע, לעודד או להקל ביצועו של מעשה כזה.
 • חברת האשראי חסמה או הגבילה לשימוש את כרטיס האשראי של הלקוח בדרך כלשהי.
 • בגין הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות שיוצע באתר ובכלל זה מדיניות הפרטיות.
 • מסירת המשתמש והסיסמה שהוקצו לך בעת הרשמתך לאתר, לידי צד שלישי.

החברה רשאית לשנות בכל עת את היצע ומגוון המוצרים לפי ראות עיניה. החברה אינה מבטיחה שמוצר קיים יוצע למכירה באתר גם בעתיד. החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון כלשהוא ושומרת לעצמה את הזכות לספק כמות חלקית ממוצר מסוים או שלא לספק את המוצר כלל.

החברה שומרת את הזכות לשנות את מחירי המוצרים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

החברה אינה מתחייבת שמחירים באתר יהיו בהכרח הזולים ביותר, או שתנאי התשלום יהיו הנוחים ביותר.

החברה תשתדל לבצע את אספקת המוצרים כמפורט באתר, אך אין לראות בכך התחייבות החברה לעמוד בפרק זמן זה וזאת בשל אילוצים ועיכובים שיכולים להתרחש באספקה מצד היצרנים או בתקלות של הדואר או חברות המשלוחים.

החברה רשאית להתנות אספקת מוצרים לאזורים מרוחקים בארץ בתשלום דמי משלוח נוספים ורשאית שלא לספק מוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.

שימוש בתכנים ומידע הגנת פרטיות

 1. התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של החברה ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור תנאי השימוש. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל לקוח, אשר יפעל בניגוד וזאת ללא צורך לספק הסבר מקובל על כך.
 2. החברה תעשה כל שביכולתה להגן על פרטי הלקוחות הרשומים באתר, במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע. מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי החברה.
 3. מידע אישי שנמסר לחברה באמצעות האתר, יישמר ברשות החברה בהתאם להוראות כל דין, לרבות, אלך לא רק, חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981.
 4. השימוש במדורי האתר המחייבים רישום ואישור של תנאי השימוש באתר ומדיניות הפרטיות, מעיד על הסכמתך המפורשת לקבלת דברי פרסומת מהחברה ו/או מי מטעמה, בהתאם לסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982 (המכונה: “חוק הספאם”). דברי הפרסומת ישלחו אליך באמצעות הפרטים שמסרת לחברה במהלך ההרשמה לאתר. תוכל לחזור בך מהסכמתך בכל עת ולהודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת, על ידי משלוח הודעת סירוב והכל בהתאם לחוק ולדין הקיים באותה העת. הדרך למשלוח הודעת הסירוב תפורט בדברי הפרסומת שישלחו על ידי החברה.
 5. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף למאגר המידע של החברה, את הפרטים שנמסרו על ידי הלקוח לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת הקשר עם הלקוח, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי האתר ו/או צדדים שלישיים. החברה מתחייבת שפרטי ההצעה ופרטי המשתמש באתר ישמשו לשימוש פנימי בלבד ולא יועברו לגורמים שלישיים חיצוניים שאינם משויכים לחלי ממן בע”מ.
 6. בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של לקוחות, אתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי Cookies  (“עוגיות”) וניתוח תנועת הלקוחות, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה בכל העת במהלך הגלישה וזאת לצורך זיהוי. “עוגיות” הנן פיסות מידע המגיעות משרת האינטרנט ונכתבות בדפדפן ומשמשות בדרך כלל ליצירת המשכיות בהתקשרות שבין המשתמש לשרת ומשמשות לאיסוף הנתונים האמורים. מנגנון ה”עוגיות” ניתן לשליטה מתוך הדפדפן והמשתמש יכול בכל עת לבטל את השימוש ב “עוגיות” ולשלוט בזרימת המידע ב “עוגיות”.
 7. כמו כן, החברה רשאית לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות, לאחר קבלת רשות מהלקוח ובהתאם לדין. הקלקת הלקוח על “שליחה” או “שלח”, מהווה הסכמה עבור חלי ממן בע”מ או למי מטעמה, לעשות שימוש במידע אישי זה בכדי לספק ללקוח מידע על המוצרים והשירותים של החברה. מידע זה לא יזהה את הלקוח אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הלקוח או כל פרט מזהה אחר. השימוש ב “עוגיות” אינו מהווה תנאי לשימוש באתר.

אספקת מוצרים מחנות המוצרים און ליין

8. אספקת המוצרים המוזמנים דרך האתר, תעשה באמצעות ספק מטעם החברה ו/או של חברת שליחויות הפועלת מטעם החברה ו/או באמצעות דואר שליחים ו/או באמצעות דואר ישראל.

9. המוצרים יסופקו לכתובת אותה יציין הלקוח במועד הזמנת המוצרים. מובהר, כי על הכתובת המצוינת בהזמנה, להימצא בתוך גבולות מדינת ישראל. החברה תציין באתר יישובים או אזורים אליהם לא ניתן לספק את המוצרים, בזיקה להגבלה בגישה אליהם מסיבות ביטחוניות וללקוח לא תהא כל טענה ו/או דרישה בשל כך.

10. החברה תספק ללקוח את המוצרים שיוזמנו באמצעות האתר, בהתאם להנחיות שיקבעו באתר.

 ביטול הצעה או ביטול עסקה.

11. תנאי הזמנה, מועדי אספקה, ביטולי הזמנות, פירוט מוצרים ופרטים נוספים הנוגעים להזמנת מוצרים באתר ו/או באתרים, יובאו במפורט באתר.

12. ככלל המוצרים המוצעים למכירה באתר אינם בייצור עצמי של החברה. המוצרים מיוצרים ומסופקים על ידי היצרנים ו/או המשווקים השונים המפורטים על גבי אריזות המוצרים. הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 ובהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א – 2010 ובכלל זה התנאים להגבלת זכות הביטול.

13. מדיניות ביטול עסקה לגבי מוצרים או שירותים שנרכשו דרך האתר, תחול רק על המוצרים שנרכשו באתר. החברה לא תטפל בהחזרת מוצרים שנרכשו ממקורות אחרים.

אחריות

14. אחריות למוצרים השונים הנמכרים באתר, באם ישנה, תינתן על ידי היצרנים עצמם וכל טענה או בעיה בקשר לאחריות על המוצר תעשה מול היצרנים או המשווקים ולא מול החברה. האחריות לפעולתם התקינה של המוצרים, אינה של החברה והיא תחול על היצרן ו/או  החברה החתומה על תעודת האחריות שסיפקה את המוצר לרוכש.

15. חלק מהמידע בדבר המוצרים המוצעים למכירה באתר, למעט מחירם, מתקבל מהיצרנים ומוזן אל האתר כפי שנמסר על ידם. החברה אינה בודקת את מהימנות המידע, תקינותו, שלמותו, דיוקו או התאמתו לתכונות המוצרים בפועל, והיא לא תישא באחריות לכל אי התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים במידע או בקשר לטיבם או התאמתם לצורכיהם או לתיאורם. כל התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המוצר בתמונה לבין מראהו במציאות.

16. החברה עושה מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע או יתבצע ללא הפסקות, או יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני פעילות זדונית, נזקים, קלקולים, תקלות לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת.

17. החברה אינה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם ללקוח כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע שמפעילים צדדים שלישיים ואשר אליהם הגיע הלקוח באמצעות קישורים המופיעים באתר.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

18. האתר, כמו גם כל המידע שבו כולל זכויות יוצרים, סימני מסחר ומאגרי מידע לרבות סרטונים, תמונות, טקסטים, קבצים המוצעים להורדה וכל חומר אחר אשר מוצג באתר שייכים במלואם לאתר ומהווים קניין רוחני בלעדי של החברה ואין לעשות בהם שימוש ללא אישור כתוב מראש מאתר החברה.

19. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לחקות גרפיקה, לעשות יצירה נגזרת, להעתיק סרטונים, סימנים מסחריים או כל מדיה ותוכן אחר מבלי שיש ברשותכם אישור כתוב מראש. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים לחברה בלבד וללקוח לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד.

20. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או בבעלותו של צד ג’ אחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ללא אישור והסכמה מראש ובכתב, כקישורית בשם מוצר, כסימן מסחרי או חלק ממנו, או בפרסום כלשהם ו/או כל שימוש אחר.

תוכן האתר

21. החברה והאתר יספקו את המידע המוצג באתר במדויק ובשלמותו וללא כל הפרעות בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג’ או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. החברה אינה יכולה להתחייב שהאתר יהיה זמין ללקוח בכל עת. לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות.

22. השימוש באתר, על כל תכניו והשירותים המוצעים בו, הורדות של קבצים, מדיה כגון תמונות וסרטונים והתכנים השונים המוצעים לקהל המבקרים, עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת.

תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות

 • החברה רשאית לאפשר ללקוח להשתתף בפורומים שונים שיועלו לאתר כפי שיקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וכפי שיקבע מעת לעת על ידה. החברה רשאית  להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמה ולעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים.
 • המשתמש מסכים, כי אין הכרח שההודעות מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הודעות מוצגות בפורומים כפי שהן, מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, נכונותן או דיוקן.
 • החברה לא תישא בכל אחריות לכל טעות, אי דיוקים או אי התאמה או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.
 • הלקוח המשתמש בפורומים השונים מתחייב, כי ההודעות שתתפרסמנה על ידו לא יפרו הוראות כל דין ולא יכילו חומרים הפוגעים או מפרים זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר העלול להטעות צרכנים ו/או חומרים פורנוגרפיים בעלי אופי מיני בוטה ו/או חומרים העשויים לפגוע ברגשות הציבור ו/או חומרים הנוגעים לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומרים בלתי חוקים המעודדים, מסייעים, תומכים או מספקים הוראות לביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או מדינה ריבונית אחרת.

לשון הרע או חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין.

 • הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 • במקרה של הפרת תנאי השימוש, מסכים הלקוח לשלם פיצוי ללא הוכחת נזק לטובת החברה, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בכל דין ובכלל זה ומבלי להמעיט – בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים ו/או חוק הגנת הפרטיות ובכל מקרה הסכום הגבוה מבניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה, מבלי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע סכומים נוספים לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לכל דין.
 • ידוע ללקוח כי החברה או מי מטעמה רשאים לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או מידע מהפורומים ו/או להסיר הודעות בשלמותן או בחלקן ו/או כל חומר אחר על פי שיקול דעתה הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת וכל זאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף לו תהיה זכאית החברה בגין מעשה או מחדל של הלקוח.
 • מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד מי שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה.
 • החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילותה ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת וללקוח לא תהיה כל טענה כלפיה בעניין זה.

קישורים לאתרים חיצוניים

 • הקישורים ( LINKS) באתר אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתו האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של הלקוח. באתר עשויות להופיע קישוריות ו/או הפניות המקשרות אל מקורות. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי החברה הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אף אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, על ידי החברה לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות. הימצאות הקישור באתר, אינה מהווה המלצה לבקר בו, אלא אם כן מצוין כך במפורש.
 • קישורית לאתר שאינו של החברה, אינה מעידה על כך כי החברה אחראית ו/או שולטת ו/או מיודעת על התכנים באתר הצד השלישי. החברה לא תישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. במידה שהמשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או כי הקישור אינו מתאים, מתבקש המשתמש להודיע על כך לחברה.
 • בעת הקלקה על קישורית לאתרים אליהם מפנה החברה: “חנות המוצרים און ליין של חלי ממן” ותכנית “דייט און ליין”, מסכים המשתמש כי הוראות תנאי שימוש אלה ומדיניות הפרטיות יחולו על השימוש האתרים הנ”ל.

שירות לקוחות

 • בכל שאלה או בירור לגבי המוצר, אספקה, יש לפנות לנציגי שירות הלקוחות של החברה בדוא”ל info@heli-maman.co.il.

דין וסמכות שיפוט

 • בכל מקרה בו התגלעה כל מחלוקת בין הלקוח לבין החברה, הנובעת משימוש באתר, מסכים המשתמש, כי הדינים שיחולו על תנאי שימוש אלה ועל כל עניין הנוגע במישרין או בעקיפין לשימוש באתר החברה הינם דיני מדינת ישראל – הפרוצדורלי והמהותי – ומקום השיפוט הבלעדי לכל עניין כאמור, הינו בית המשפט המוסמך לכך במחוז חיפה.
דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות