הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

תנאי שימוש

תנאי שימוש
על ידי גישה לאתר זה או הורדה של חומרים מאתר זה, אתם מסכימים למלא אחר התנאים וההוראות שנקבעו בהודעה זו. אם אינכם מסכימים למלא אחר התנאים וההוראות כאמור, אנא אל תיכנסו לאתר ו/או אל תעשו בו שימוש ו/או אל תורידו חומרים מן האתר.


שימוש באתר
אתר זה מסופק אך ורק לצורך שימוש אישי, ואין לעשות שימוש באתר או בכל חומרים שאתם עשויים לקבל דרך האתר לכל מטרה אחרת (לדוגמה, שימוש ציבורי או הצגה ציבורית), ללא הסכמה במפורש ובכתב של "חלי ממן קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא"

זכויות קנייניות וזכויות שימוש
תוכן האתר בעבר, בהווה ובעתיד, לרבות, ללא הגבלה, הארגון, הגרפיקה, הטקסט, התמונות, העיצובים  וכל החומרים האחרים הקשורים לאתר זה, הינם הקניין הבלעדי של "חלי ממן קבוצות תמיכה לאורח חיים בריא".

אין  להעתיק, להפיק מחדש, לשנות, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או לשדר שום דבר מבין החומרים או התכנים המוגנים בזכויות יוצרים בכל צורה שהיא או בכל אמצעי שהוא, לרבות, אך ללא הגבלה, באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, על ידי  צילום, הקלטה או בדרך אחרת.