חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!

ברוכים הבאים למשקל יעד

כמה כיף לכבוש מטרות ולהגיע אל היעד שהצבנו לעצמנו. אחד מרגעי האושר הגדולים שאנחנו חווים בחיים, הוא הרגע בו כבשנו מטרה והצלחנו.

חלי ממן וכל הצוות מברכים אתכם על הגעתכם למשקל היעד וכניסתכם לתוכנית השמירה, ומאחלים לכם המשך תהליך נעים.

 

תקנון השתתפות בתוכנית שמירה

 1. ההשתתפות בתוכנית השמירה כפופה לתקנון השתתפות בתוכנית השמירה כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
 2. על מנת להתקבל לתוכנית שמירה יש לעמוד בתנאים המצטברים המפורטים להלן:
  – הגעה למשקל יעד שנקבע ע”י החברה במסגרת התהליך.

  – קודם להגעה למשקל יעד יש להיות עם מסלול פעיל בתוקף בחברת חלי ממן בע”מ במשך 6 חודשים.

  יובהר כי המדובר ב 6 חודשים רצופים שסמוכים להגעה למשקל יעד.
  עוד יובהר כי משתתפת בסטטוס “הקפאה” לא תחשב כמשתתפת עם “מסלול פעיל בתוקף” לצורך מניין 6 חודשים כאמור בסעיף זה.

 1. על מנת להצטרף לתוכנית השמירה על המשתתפת שעמדה בתנאי הקבלה לתוכנית שמירה לשאת בתשלום  נוסף בסך של עלות מנוי חודשי מלא (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.

*** מהאמור לעיל עולה כי לא תוכל להיכנס לתוכנית שמירה מי ששילמה על פחות מ-7 חודשים  בסמוך להצטרפות לתכנית שמירה.

 1. על מנת להישאר בתוכנית השמירה על המשתתפת למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים להלן:

  – המשתתפת בתוכנית השמירה מחויבת להשתתף במפגש אחד (כולל שקילה) במהלך חודש ימים, כאשר חודש נמנה החל מהתאריך בו המשתתפת השתתפה במפגש ונשקלה ועד לתאריך הסמוך ליום ההשתתפות בקבוצה בחודש העוקב (לדוג’: משתתפת שנשקלה בתאריך 17.2.2022 לכל המאוחר צריכה להישקל עד ל 16.3.2022).
  – על המשתתפת להישאר בטווח משקל היעד כמפורט להלן. חריגה מטווח משקל היעד הינה ירידה של 3 ק”ג מתחת למשקל היעד או עליה במשקל של 2 ק”ג ומעלה ממשקל היעד. לדוגמא: משקל היעד הוא 65 ק”ג –   על המשתתפת  לשמור על טווח משקל לא פחות מ- 62 ק”ג ולא יותר מ- 67 ק”ג.

 

5. הצטרפות לתוכנית שמירה מקנה למשתתפת:

5.1.  השתתפות בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ ללא עלות נוספת, ככל ועומדים בתנאים להישארות בתוכנית שמירה, למשך שנה מיום הכניסה לתוכנית שמירה.

* משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים בסעיף 4 לעיל, כולם או חלקם, במהלך השנה מיום הכניסה לתוכנית שמירה, ומעוניינת לחזור לתוכנית השמירה תשלם עבור השתתפותה בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ, בהתאם לפירוט שלהלן:

 • בכל מצב בו משתתפת לא שמרה על טווח משקל ממשקל היעד, המשתתפת תישא בתשלום עבור השתתפותה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל היעד שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.
 • משתתפת שנעדרה מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים – תישא בעלות של 80 ₪.
 • משתתפת שנעדרה מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים ועד לחצי שנה- תישא בעלות  של 3 חודשים בהתאם למחירון הקיים בחברה.
 • משתתפת שנעדרה מהשקילה האחרונה לתקופה בת למעלה מחצי שנה תצטרך להתחיל מחדש את תהליך הכניסה להשתתפות בתוכנית השמירה (כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל) – תישא בעלות של 6 חודשים לפחות בהתאם למחירון הקיים בחברה (גם אם נמצאת במשקל יעד) ו/או עד הגעתה למשקל יעד (לפי המאוחר) +תישא בתשלום נוסף בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים).
  יובהר כי המדובר ב 6 חודשים רצופים שסמוכים להגעה למשקל יעד או החזרה לאחר ההיעדרות.
  * “בהתאם למחירון הקיים בחברה” משמעו בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.

5.2. בתום שנה מיום הכניסה לתוכנית שמירה, מעמד השמירה יקנה למשתתפת אפשרות להשתתף בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ בעלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי מלא (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים), בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל (להלן: “מנוי תוכנית שמירה“).

יודגש כי מנוי תוכנית שמירה הינו מנוי חודשי מתחדש (ראה פירוט להלן)

עוד יודגש כי במסגרת מנוי תוכנית שמירה יש לשמור על תנאי ההישארות בתוכנית שמירה ולהיות בעלת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף.

* משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים בסעיף 4 לעיל כולם או חלקם ו/או לא הייתה בעלת מנוי תוכנית שמירה מתחדש בתוקף ומעוניינת לחזור לתוכנית השמירה ולהנות ממעמד השמירה המקנה לה אפשרות לרכוש מנוי מוזל, מנוי תוכנית שמירה מתחדש, תשלם עבור השתתפותה בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ, בהתאם לפירוט שלהלן:

 • בכל מצב בו משתתפת לא שמרה על טווח משקל ממשקל היעד, המשתתפת תישא בתשלום עבור השתתפותה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל היעד שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.
 • משתתפת שנעדרה מהשקילה האחרונה ו/או לא הייתה בעלת מנוי מתחדש ברצף לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים ועד לחצי שנה- תישא בעלות של 3 חודשים בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד התשלום.
 • משתתפת שנעדרה מהשקילה האחרונה ו/או משתתפת שלא הייתה בעלת מנוי מתחדש ברצף לתקופה בת למעלה מחצי שנה תצטרך להתחיל מחדש את תהליך הכניסה להשתתפות בתוכנית השמירה (כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל) – תישא בעלות של 6 חודשים לפחות בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד התשלום (גם אם נמצאת במשקל יעד) ו/או עד הגעתה למשקל יעד (לפי המאוחר) +תישא בתשלום נוסף בסך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים).

לדוגמא:

-עלות מנוי חודשי הינה 270 ₪.

– המשתתפת הצטרפה לתוכנית שמירה בתאריך 1.4.2022.

עד תאריך 31.3.2023 המשתתפת לא תישא בעלות נוספת כל עוד עמדה בתנאי ההישארות בתוכנית שמירה.

החל מתאריך  1.4.2023 משתתפת שמעוניינת לשמור את מעמד השמירה ולהשתתף בקבוצות התמיכה של חברת חלי ממן בע”מ תוכל לרכוש מנוי תוכנית שמירה חודשי מתחדש בעלות מוזלת של 135 ₪ לחודש.

בתאריך 27.6.2023 המשתתפת ביקשה לבטל את חידוש מנוי תוכנית שמירה.

בנובמבר 2023 ביקשה לחזור לתוכנית שמירה ולרכוש מנוי תוכנית שמירה מתחדש-
היות והמשתתפת לא השתתפה במפגש (כולל שקילה) ו/או לא הייתה בעלת מנוי תוכנית שמירה מתחדש ברצף  במשך תקופה למעלה מחודשיים ימים ועד לחצי שנה. על מנת לחזור ליהנות ממעמד השמירה ולשלם עלות חודשית מוזלת של 50% הנחה מעלות מנוי חודשי מלא עבור מנוי תוכנית שמירה חודשי מתחדש, היא תצטרך לשאת בתשלום של 3 חודשים בהתאם למחירון הקיים בחברה.

 

 1. למשתתפת שבעת הגעתה למשקל יעד נותרה יתרת תקופת מסלול, יחושב זיכוי למימוש (כהגדרתו בתקנון החברה), ויודגש, כי למשתתפת לא תהיה זכאות לזיכוי כספי.
 2. בתקופות לא שגרתיות ו/או תקופות שבהן אין מפגשים פרונטליים, יהא על המשתתפת להתעדכן מול החברה בהנחיות ביחס לתקופה. בהקשר זה יצוין כי במידה והמפגש החודשי שהמשתתפת בתוכנית שמירה אמורה להשתתף בו אחת לחודש (מפגש + שמירה) הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפת להגיע למפגש החודשי קודם לתקופה הנ”ל.

 

 

 1. יובהר, כי הכללים המפורטים בתקנון זה תקפים גם לגבי נשים בהריון.
  יצוין כי משתתפת תכנית שמירה שנעדרה עקב לידה תוכל לשוב ליהנות ממעמד השמירה במידה ותמלא אחר כל התנאים הבאים:
  8.1 המשתתפת השתתפה בקבוצה עד למועד הלידה. כך למשל, משתתפת שלא השתתפה במפגש (כולל שקילה) אחת לחודש ו/או לא הייתה בעלת מנוי תוכנית שמירה מתחדש ברצף (בהתאם להטבת השמירה), לא עומדת בתנאי זה.
  8.2 על המשתתפת לשוב לקבוצת התמיכה עד 3  חודשים מיום הלידה.
  8.3 במועד חזרתה מהיעדרות עקב לידה על המשתתפת להיות בטווח משקל ממשקל היעד שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.
  יודגש, כי במידה והמשתתפת לא שמרה על טווח משקל ממשקל היעד, המשתתפת תישא בתשלום עבור השתתפותה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל היעד שנקבע על ידי החברה במסגרת התהליך.
  8.4 במועד חזרתה מהיעדרות עקב לידה במשקל יעד ו/או הגעתה למשקל היעד לאחר חזרתה מהיעדרות  עקב לידה, על המשתתפת לשלם  סך של עלות מנוי חודשי (מחיר מלא ללא הנחות ומבצעים) בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
  – משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים לעיל תצטרך להתחיל מחדש את תהליך הכניסה להשתתפות בתוכנית השמירה (כמפורט בסעיפים 2-3 לעיל).

 

מנוי מתחדש:  

 1. בסיום תקופת המסלול, המנוי יחודש אוטומטית לתקופה זהה ובעלות זהה לעלות המנוי בהתאם למחירון ביום התשלום כאשר החיוב הוא מראש, אלא אם כן התבקש לבטל את החיוב המחודש.
 2. המנוי יתחדש  עד שיתבקש להפסיק את המנוי. (בקשה יש למסור עד 72 שעות לפני התאריך שבו המנוי מתחדש).
 3. דמי המנוי מחויבים בתאריך שבו מתחדש המנוי: מדי חודש בהתאם ליום ביצוע העסקה הראשונית.
 4. הפסקת מנוי שחודש אוטומטית: ניתן למסור הודעת ביטול בכל עת, בהודעה בכתב באחת או יותר מהדרכים הבאות: באמצעות מייל לדוא”ל:    service@heli-online.co.il / באתר /  בפקס שמספרו: 04-8736667 / בדואר רשום לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה 24722   או במוקד בטלפון: 1700-507-508). [הודעת הביטול תכלול את הפרטים שלהלן: שם מלא, מס’ תעודת זהות , מספר הנייד ]

הביטול מבטל את חידוש התשלום האוטומטי, החל ממועד החיוב הקרוב, משמע לא יתבצע חיוב אחרי הודעת הביטול.

לאחר הודעת ביטול המנוי נשאר פעיל עד תום התקופה המשולמת. אין החזר על תקופה לא מנוצלת.

במידה והבקשה לבטל מנוי/ להפסיק מנוי התבקשה בחלוף מועד החיוב, אזי יהיה חיוב עבור תקופת המנוי הבאה והמנוי נשאר פעיל עד לסוף תקופת החיוב המשולמת.

יודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא תהיה זכאות להחזר או זיכוי כספי.

במקרה שאושר ביטול עסקה ו/או סיום מנוי טרם תום תקופת המנוי, בהתאם לשיקול דעת החברה, בגין כל חודש, גם חודש חלקי (החל מהיום הראשון של החודש) שבו שירות החברה היה פתוח במסגרת המנוי, יהיה חיוב בתשלום עבור חודש שירות מלא והמנוי נשאר פעיל עד לתום התקופה המשולמת.

 1. החברה תהא רשאית לשנות את גובה דמי המנוי מעת לעת, במקרה כזה תשלח אלייך הודעה בדואר אלקטרוני או בדרך סבירה אחרת שתפרט את השינויים לפני שינוי המחיר.
 2. הקפאה: אין אפשרות הקפאה.

 

איך שומרים על משקל השמירה?

תכנית האכילה נשארת זהה לחלוטין, בהתאם לכל ההנחיות הרגילות – המשיכו לאכול כרגיל את התפריט שקיבלתם, 6 ארוחות קטנות ביום, לפי הרכבי אבות המזון שלימדנו אתכם. הקפידו על שתיית מים, ירקות חינמיים וכל מה שעשיתם עד היום כדי לרדת במשקל. השינוי היחיד כעת הוא בהוספת עוד מנה מותרת לאורח החיים הנפלא שלנו. ואם עדיין עם שתי מנות מותרות אתם ממשיכים לרדת – התייעצו עם המנחה. אבל השגרה חייבת להישאר איתנה, עם שש ארוחות ביום, פעילות גופנית, הגעה לקבוצה אחת לחודש לכל הפחות – אנו ממליצים לכם להמשיך ולהגיע בכל שבוע!

זכרו, התוכנית היא לא רק תוכנית להרזיה עד משקל היעד אלא תוכנית להרגלי אכילה בריאים ומאוזנים שלאורך התהליך  הופכים להרגלים קבועים שיאפשרו שמירה על התוצאות.

 

בהצלחה!

 

*השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל האמור במסמך זה פונה לנשים ולגברים כאחד.

* תכני התוכנית ו/או תכני האתר ו/או התפריטים ו/או חברת חלי ממן בע”מ, ועובדיהן ו/או מי מטעמן אינם משמשים תחליף להתייעצות עם גורמים רפואיים מוסמכים ו/או ייעוץ מקצועי רלוונטי ו/או המלצה רפואית. מומלץ להתייעץ עם גורם מוסמך רלוונטי לפני התחלה מעשית ויישום של התוכנית על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתפות בתוכנית ו/או לבצע כל חלק מהתוכנית ובאחריות המשתתף לדאוג לקבלת אישור רפואי במידת הצורך.

 

ט.ל.ח.

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות