הצטרפות לקבוצת חלי ממן
שם
טלפון
דוא"ל
יישוב
 

תקנון

חלי ממן, המנחים וקבוצות התמיכה שלנו מברכים אתכם על הצטרפותכם היום ומאחלים לכם הצלחה
בדרך החדשה. לפניכם מספר כללים, שיעזרו לכם להכיר אותנו ואת הקבוצות טוב יותר:


כללי
 1. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל הטקסטים כמובן פונים לנשים ולגברים כאחד .
 2. חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה שלך על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתף בתכנית . בנוסף , מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפנ י התחלת התכנית .
 3. משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע )חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד( המבקשים להצטרף לתכנית חלה החובה ליידע את המנחה על מחלתם ולהיות במעקב אצל דיאטנית החברה ואצל הרופא המטפל.
 4. אין להגיע למפג ש עם ילדים א ו אנשים שאינם רשומי ם בתכנית .
 5. אין להביא למפגש בעל י חיים .
 6. במקרה של אובדן חומר העזר המחולק למשתתפים עם הצטרפותם לתכנית, תוכל המשתתפת לקבל חומר נוסף בעלות 40 ש״ח .

הצטרפות ותשלום

 1. במפגש הראשון מחוייבים המשתתפים למלא טופס הצטרפות ובו פרטים אישיים, להישקל, לשלם ולהיות נוכחים בהדרכה אישית בסיום המפגש.
 2. בני זוג או הורים וילדיהם )מתחת לגיל18)‬הרשומים יחדלתכנית - זכאים להנחה.
 3. אין מפגשי ניסיון - על המשתתף להסדיר התשלום עם מנחת הקבוצה החל מן המפגש הראשון.
 4. ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, במזומן או בצ'קים, בהתאם למחירון ולמסלולים השונים.
 5. התשלום הוא על בסיס חודשי - החל מהתאריך בו נרשמת לקבוצה ועד לתאריך הסמוך בחודש שלאחריו.
 6. לחלופין, באפשרותך לשלם עבור מספר חודשים מראש, במסלול של שלושה חודשים.
 7. במידה ויש יותר מ-4 מפגשים במהלך חודש - יחשב המפגש החמישיכמפגש צ'ופר!
ביטול עסקה
 1. השתתפות במפגש הראשון של הקבוצה מתחילה היום, מיד לאחר הרישום. בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לא ניתן לבטל את ההרשמה לקבוצת התמיכה.
 2. עם זאת, חלי ממן תהא רשאית לאשר את ביטול העסקה, בתנאים הבאים:
  1. לנרשמים לתוכנית חודשית: ניתן לבטל את ההשתפות עד שבועיים ממועד ההרשמה, בתמורה לתשלום על החלק היחסי מהשתתפותך בקבוצה. היתרה תוחזר לך תוך 30 ימים מהודעת הביטול.
  2. לנרשמים לתוכנית בהתחייבות לשלושה חודשים רצופים: ניתן לבטל את ההשתתפות במהלך שלושת החודשים. עם הביטול ייגבה תשלום על החלק היחסי שהשתתפת בקבוצה. התשלום עבור החלק היחסי מההשתתפות יחושב בהתאם לתשלום לתוכנית חודשית. היתרה תוחזר לך תוך 30 ימים מהודעת הביטול.
  3. בכל ביטול של ההשתתפות בקבוצה במהלך החודש הראשון, יגבו בנוסף על החלק היחסי של ההשתתפות גם 40 ש"ח עבור החוברת שניתנה לך עם ההרשמה לקבוצה.
  4. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה, אין זכות ביטול של עסקאות עבור מוצרי מזון ותוספי תזונה. במקרה של פגם או אי התאמה במוצר שנרכש, המוצר יוחזר ליצרן על חשבון החברה ויוחלף עבורך באחר.

העדרויות והקפאת מנוי

 1. אין החזר על מפגש בודד שהוחסר.
 2. ניתןלהקפיא מפגשים רק משני מפגשים ומעלה. את ההקפאה ניתןלבקש ממנחת הקבוצה ישירות.
 3. משתתפתשהתחייבה לשלושה חודשי מבצע והחסירה יותר ממפגש אחד זכאית ל-12 מפגשים בלבד.
 4. במהלך3 חודשים ניתןלהקפיא מנוירק פעם אחת.
 5. לא תינתן אפשרות להקפאת מנוי לתקופה שארוכה מ-12 חודשים. באפשרותך להקפיא את המנוי לתקופה של עד שנה. לאחר תום שנת ההקפאה יהיה עליך לרכוש מנוי חדש.
 6. העברת מנוי ממשתתפת אחת לאחרת, אפשרית רק בין משתתפות הרשומות לתכנית. במידה ומדובר במשתתפת חדשה היא חייבת בתשלום חודשי אחד לפחות, על מנת להיות זכאית ליתר המפגשים שקיבלה/קנתה מאחרת.

תוכנית שמירה

 1. משתתפת שהגיעה למשקל היעד תשלם עבור השמירה עלות של חודש אחד.
 2. משתתפת לא תוכל להכנס לשמירה אם לא שילמה על 3 חודשי תכנית לפחות. במקרה כזה תתבקש לשלם על שמירה בהתאם לתנאי ההשתתפות שלעיל.
 3. משתתפת שהגיעה למשקל היעד מחוייבת להשתתף בקבוצה אחת לחודש לכל הפחות. במידה ותעדר לתקופה בת למעלה מחודש ימים, תחויבלשלם שוב עבור המפגשים.
 4. משתתפת אשר הגיעה למשקל היעדוירדה 3 ק"ג מתחת למשקל שנקבע לה, תחויבלשלם שוב עבור המפגשים
 5. משתתפת במשקליעד אשר תעלה 2 ק"ג מעל משקל היעד, תחויבלשלם שוב על המפגשים.

בקבוצה

 1. חצי השעה הראשונה בכל מפגש היא שעת שקילה - יש להקפיד להגיע בזמן. במהלך המפגש לא תתאפשר שקילה נוספת, אלא רק בסיומו.
 2. זמן השקילה הוא הזמןלדאוגלעצמךלכיבוד קל, על מנתשלא להפריע במהלך המפגשבהסתובבות בחדר.
 3. יש לכבד את פרטיותם של חברי הקבוצה ולשמור מרחק בזמן השקילה.
 4. אין לדבר בטלפון הסלולרי בזמן המפגש. יש לדאוג כי המכשיריהיה כבוי או שקט במהלך כל המפגש.
 5. יש לשמור על השקט במהלך המפגש, רעשים פוגעים בריכוז ובאיכות המפגש.

בני נוער וילדים עד גיל 18

 1. ילדים מתחת לגיל 18 יכולים להרשם אך ורק לקבוצות ילדים ונוער
 2. חתימה על טפסי ההרשמה על ידי הוריו/אפוטרופסיו של ילד מתחת לגיל 18

נשים בהריון / לאחר לידה

 1. לא יתקבלו לתכנית נשים בהריון
 2. חובה לידע את המנחה במידה ונכנסת להריוןבמהלך התכנית אובמידה ואת מניקה. אישה בהריון מחוייבת להביא אישור רפואי להמשך השתתפות.
 3. מומלץ להיות בפיקוח המרפאה לנשים הרות ובמעקבשל התחנה לבריאות האישה.
 4. אישה בהיריון הנמצאת במשקל שמירה, תשלם את התשלום החודשי לאחר עלייה של 2 ק"ג. (יציאה משמירה).
 5. אשה שהשתתפה בתכנית, ילדה ומבקשת לחזור לתכנית לאחר הלידה, תשלם את התשלום החודשי, עד הגעתה בחזרה למשקל השמירה.

ט.ל.ח.