קנו מעל 249 ₪ וקבלו משלוח חינם עד הבית
banner
חלי ממן, המנחים וקבוצות התמיכה שלנו מברכים אותך על הצטרפותך היום 

ומאחלים לך הצלחה בדרך החדשה.

לפניך מספר כללים, שיעזרו לך להכיר אותנו ואת הקבוצות טוב יותר:

כללי

השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל הטקסטים כמובן פונים לנשים ולגברים כאחד.

חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה שלך על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתף בתכנית. בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התכנית.

משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתכנית – חלה החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את המנחה על מחלתם ולהיות במעקב אצל דיאטנית החברה (בתשלום) ואצל הרופא המטפל.

מעקב אצל דיאטנית החברה – לבעלי מנוי בתוקף בלבד: משתתפת המעוניינת או מחויבת במעקב מסוג זה – תשלם עבור ייעוץ חד-פעמי, מחיר של עלות שבועית במנוי של 3 חודשים ומעלה.

לקבוצה יתקבלו משתתפים בעלי  מדד 24.5 BMI ומעלה בלבד .

המשתתפת מתחייבת להשתתף במפגשי הקבוצה, פעם בשבוע. היעדרויות מהמפגשים ייעשו רק בהתאם לתנאי התקנון שלהלן.

אין להגיע למפגש עם ילדים או אנשים שאינם רשומים לקבוצה .

אין להביא למפגש בעלי חיים .

במקרה של אובדן חומר העזר המחולק למשתתפים עם הצטרפותם לתכנית, תוכל המשתתפת לקבל חומר נוסף בעלות 40 ש״ח.

הצטרפות ותשלום

10 . לפני המפגש הראשון תמלא המשתתפת טופס הצהרת בריאות ותצהיר כי היא עומדת בתנאים להשתתפות בתוכנית. הצהרת הבריאות תהיה חלק מההסכם הכולל של המשתתפת והחברה.

11 . במפגש הראשון מחוייבים המשתתפים למלא טופס הצטרפות ובו פרטים אישיים, להישקל, לשלם ולהיות נוכחים בהדרכה אישית בסיום המפגש.

12 . בני זוג או הורים וילדיהם (מתחת לגיל 18) הרשומים יחד לתכנית – זכאים להנחה.

13 . על המשתתפת להסדיר התשלום עם מנחת הקבוצה בתחילת המפגש הראשון.

14 . ניתן לשלם באמצעות כרטיסי אשראי, במזומן או בצ’קים, בהתאם למחירון ולמסלולים השונים.

15 . התשלום הוא על בסיס חודשי – החל מהתאריך בו נרשמת לקבוצה ועד לתאריך הסמוך ליום ההרשמה בחודש העוקב.

16 . לחלופין, באפשרותך לשלם עבור מספר חודשים מראש, על פי המסלולים הקיימים בחברה ביום הצטרפותך לקבוצה. מסלול התשלום הנבחר יצוין בכרטיס השקילה שלך. אנא וודאי כי הרישום בוצע במדויק ותואם את ההסכמות עם החברה.

17 . החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון ולסגור קבוצות על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, המשתתפים יופנו לקבוצות אחרות באותו אזור גיאוגרפי או יקבלו החזר כספי יחסי מיתרת המנוי עבור מפגשים שלא יתקיימו עקב סגירת הקבוצה.

ביטול עסקה

18 . השתתפותך במפגש הראשון בקבוצה מתחילה היום, מיד לאחר הרישום. לידיעתך, בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לאחר השתתפותך במפגש הראשון בקבוצה לא ניתן לבטל את ההרשמה לקבוצת התמיכה.

19 . עם זאת, חלי ממן תהא רשאית לאשר את ביטול העסקה, בתנאים הבאים:

א. ניתן לבטל את ההשתתפות עד כ 14- ימים ממועד ההרשמה, בתמורה לתשלום על החלק היחסי עבור השתתפותך: עלות פגישה ראשונה תהא 100 ₪, עלות פגישה שנייה תהא 80.

ב. יתרה תוחזר לך תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול.

ג. הנ”ל תקף לנרשמים בכל מסלול.

ד. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה, אין זכות ביטול של עסקאות עבור מוצרי מזון ותוספי תזונה. במקרה של פגם או אי התאמה במוצר שנרכש, המוצר יוחזר ליצרן על חשבון החברה ויוחלף באחר.

היעדרויות

20 . אין החזר על מפגש שהוחסר. באפשרות משתתפים המעוניינים לממש את המנוי ברצף להגיע לקבוצות אחרות ברחבי הארץ באותו שבוע בלבד.

21 . משתתפת שלא מימשה את המנוי ברצף – לא תהיה זכאית להארכת המנוי מעבר לתאריך סיום המנוי המקורי אלא אם ביקשה להקפיא את המנוי בהתאם לכללים והתנאים הבאים.

הקפאת מנוי

22 . אין הקפאה של מפגש בודד באף אחד מהמסלולים.

ניתן להקפיא מנוי פעם אחת בהודעה מראש לשירות לקוחות של חברת חלי ממן

(מייל: [email protected] או בטלפון 1700-507-508), בתנאים אלו בלבד:

א. לא ניתן להקפיא מנוי חודשי. משתתפת שרכשה מנוי זה ונותרו לזכותה שבועיים או שלושה שבועות רצופים במנוי – תוכל לנצל את היתרה הכספית שנותרה עד 12 חודשים מיום התשלום בחברת חלי ממן ולרכוש מפגשים בודדים או מנוי חדש במחיר עדכני הקיים בחברה באותה עת.

ביום שבו תבקש לרכוש מנוי חדש/מפגשים בודדים ייגבה תשלום עבור הפרש בין מחיר עדכני של מנוי/מפגש לבין יתרה שנשמרה לזכותה.

ב. בקשת הקפאה במהלך טווח המנוי במסלול למספר חודשים – ניתן להקפיא את המנוי החל משבועיים רצופים ומעלה. בעת החזרה לקבוצה (כאשר המסלול שנרכש הינו בתוקף) – המנוי יוארך בהתאם למספר השבועות שנותרו לרשותך ותאריך התשלום ישתנה בהתאם.

* מנוי של 3 חודשים לא יעלה על רצף של 12 שבועות.

** מנוי של 4 חודשים לא יעלה על רצף של 16 שבועות.

ג. בקשת הקפאה ללא תאריך חזרה ידוע (מעבר לתאריכי טווח המנוי שנרכש) – הקפאה זו תקפה למשך 12 חודשים בלבד מיום התשלום.

המשתתפת תהיה זכאית לממש את היתרה הכספית של המנוי בהתאם לחישוב הבא:

התקופה בה נעשה שימוש במנוי (השתתפות במפגשים) תחושב בהתאם לעלות של מנוי חודשי (ולא לפי המנוי ששולם בפועל). היתרה הכספית שתישמר לזכותך תחושב לאחר ניכוי עלות השימוש במנוי. המשתתפת תהיה זכאית לממש את היתרה הכספית של המנוי בהתאם למחירון הקיים בחברה ביום חזרתה לקבוצה, או לחלופין, לרכוש באמצעות היתרה מסלול למספר חודשים מראש.

לדוגמא: משתתפת שרכשה מנוי של 3 חודשים וניצלה מתוכם חודש – חברת חלי ממן תפחית מהסכום ששולם עלות של חודש (מנוי חד חודשי) במחיר מלא ויוותר לזכותה הפרש כיתרה כספית, בעת חזרתה לקבוצה במהלך 12 החודשים מיום התשלום – תוכל לממש כיתרה כספית עדכנית ולרכוש את אחד המסלולים למספר חודשים הקיימים בחברה בתוספת החלק היחסי.

העברת מנוי לאחר

23 . העברת יתרה כספית ממשתתפת אחת לאחרת אפשרית רק במהלך 12 החודשים מיום התשלום, בהודעה מראש לחברה, וכאשר המשתתפת שקיבלה את היתרה הכספית תעמוד בתנאי הרישום ותשלים את הרישום ואת התשלום לאחד מהמסלולים הקיימים בחברה בעת הרישום לקבוצה.

ביטול מפגשים

24 . לא יתקיימו מפגשים בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק.

25 . לא יתקיימו מפגשים בחול המועד סוכות ובחול המועד פסח. מפגשים אלו לא יוחזרו.

26 . אם בוטל מפגש עקב חג (למעט חול המועד סוכות ופסח), שבתון, כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות, ובכל מקרה של ביטול מפגש לכל הקבוצה, שלא באשמת המשתתפת ולא ביוזמתה, יוצע למשתתפת מועד/ים חלופי/ים של קבוצת תמיכה באותו שבוע.

27 . השתתפות במפגש החלופי הינה באחריות המשתתפת. עליה לדאוג להגיע למפגש החלופי שהוצע לה או להודיע כי לא תוכל להשתתף בו ובמידת האפשר לתאם השתתפות במפגש שיערך במועד סמוך אחר. בכל מקרה אחר, היעדרות ממפגש חלופי תחשב כוויתור מצד המשתתפת על המפגש שבוטל.

28 . ככל הניתן, המפגשים החלופיים יועברו על ידי המדריכה הקבועה במקום שבו נערכים באופן קבוע המפגשים של המשתתפת, אך אין כל התחייבות לכך מראש. נוכח אילוצים שונים יתכן והמפגש החלופי יבוצע על ידי מדריכה מחליפה ו/או יערך במרכז הדרכה שונה מהרגיל.

תוכנית שמירה

לתוכנית השמירה תתקבלנה משתתפות שהגיעו למשקל יעד שנקבע עימן במסגרת התהליך. לתוכנית השמירה תתקבלנה משתתפות ששילמו עד להגעה למשקל יעד על 6 חודשי מנוי לפחות. ההשתתפות בתוכנית השמירה כרוכה בתשלום נוסף וחד- פעמי בסך של עלות מנוי לחודש אחד בהתאם למחירון הקיים בחברה והכל בכפוף לאמור במסמך זה. על מנת להישאר בתוכנית השמירה על המשתתפת למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים להלן: המשתתפת בתוכנית השמירה מחויבת להשתתף לכל הפחות במפגש קבוצתי אחד במהלך חודש ימים, כאשר חודש נמנה החל מהתאריך בו המשתתפת השתתפה בקבוצה ועד לתאריך הסמוך ליום ההשתתפות בקבוצה בחודש העוקב. על המשתתפת להישאר בטווח משקל היעד כמפורט להלן. חריגה מטווח משקל היעד הינה ירידה של 3 ק”ג מתחת למשקל היעד או עליה במשקל של 2 ק”ג ומעלה ממשקל היעד. לדוגמא: משקל היעד הוא 65 ק”ג –   על המשתתפת  לשמור על טווח משקל לא פחות מ- 62 ק”ג ולא יותר מ- 67 ק”ג. משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים בסעיף 4 לעיל, כולם או חלקם ומעוניינת לחזור לתוכנית השמירה, תשלם עבור השתתפותה בקבוצה של “חלי ממן”, בהתאם לפירוט שלהלן: בכל מצב בו משתתפת לא שמרה על טווח משקל ממשקל היעד, המשתתפת תישא בתשלום עבור השתתפותה בקבוצה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל יעד. משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים תישא– בעלות שבועית בהתאם למחירון הקיים בחברה. משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים  ועד לחצי שנה- תישא בעלות  של לא פחות מחודש ימים  בהתאם למחירון הקיים  בחברה. משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחצי שנה ועד לשנה- תישא בעלות של לא פחות מ 3 חודשים  בהתאם למחירון הקיים בחברה. משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה משנה – תישא בעלות של לא פחות מ 6 חודשים בהתאם למחירון הקיים בחברה + תשלום מחדש  בגין השתתפות בתוכנית השמירה (עלות מנוי לחודש אחד בהתאם למחירון הקיים בחברה). * לעניין הוראות תקנון זה “בהתאם למחירון הקיים בחברה” משמעו בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.  

בקבוצה

32 . חצי השעה הראשונה בכל מפגש היא שעת שקילה – יש להקפיד להגיע בזמן. במהלך המפגש לא תתאפשר שקילה נוספת, אלא רק בסיומו.

33 . זמן השקילה הוא הזמן לדאוג לעצמך לכיבוד קל, על מנת שלא להפריע במהלך המפגש בהסתובבות בחדר.

34 . יש לכבד את פרטיותם של חברי הקבוצה ולשמור מרחק בזמן השקילה.

35 . אין לדבר בטלפון הסלולרי בזמן המפגש. יש לדאוג כי המכשיר יהיה כבוי או שקט במהלך כל המפגש.

36 . יש לשמור על השקט במהלך המפגש, רעשים פוגעים בריכוז ובאיכות המפגש.

בני נוער וילדים עד גיל 18

37 . ילדים מתחת לגיל 18 יכולים להרשם אך ורק לקבוצות ילדים ונוער.

38 . על בני נוער מתחת לגיל 18 להגיע למפגש הראשון בליווי הורה מלווה/אפוטרופוס.

נשים בהריון/לאחר לידה

  1. לא יתאפשר לנשים בהריון להתקבל לקבוצה (ללא קשר למדד הBMI)

40 . חובה לידע את המנחה במידה ונכנסת להריון במהלך התכנית ולהביא מסמך מרופא המאשר השתתפות בקבוצת תמיכה וירידה במשקל, או במידה ואת מניקה.

41 . משתתפת שנרשמה לקבוצה ובמהלך 3 החודשים הראשונים התברר כי היא בהריון – השתתפותה בקבוצה תופסק והיא תקבל החזר כספי יחסי.

42 . משתתפת אשר נכנסה להריון לאחר יותר מ 3- חודשים בהם היא משתתפת בקבוצה ומחליטה להמשיך בתוכנית במהלך ההריון מתחייבת להיות בפיקוח המרפאה לנשים הרות ובמעקב של התחנה לבריאות האישה.

43 . משתתפת שהגיעה למשקל היעד וממשיכה בתכנית בזמן שהיא בהריון – לאחר עלייה של 2 ק”ג תחזור להיות משתתפת פעילה ותשלם על פי המסלולים הקיימים בחברה.

44 . אשה שהשתתפה בתכנית, ילדה ומבקשת לחזור לתכנית לאחר הלידה, תשלם את התשלום החודשי, עד הגעתה בחזרה למשקל השמירה.

אזהרה: שמירה על זכויות קניין רוחני ובלעדיות

45 . מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בקבוצת התמיכה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות טפסים, מסמכים, דפי מידע,תפריטים, וכד’, הם קניינה הבלעדי של חלי ממן בע”מ ולמשתתפת לא יהיה כל זכות בהם, בזמן הסדנה ו/או לאחריה, למעט לשימושה האישי.

46 . כל החומרים והמידע שבקבוצה, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתפת מסכימה בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשפה ו/או שהתקבלו אצלה במהלך השתתפותה בקבוצה ו/או בקשר אליה.

47 .לא תותר כניסה למפגשי הקבוצה למשתתפת אשר פעלה בניגוד להוראות אלה ובכלל זה גם למשתתפת בתוכנית שמירה.

ט.ל.ח

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות