חדש! כל התוכניות של חלי ממן זמינות לרכישה באתר!

מדיניות פרטיות

חברת חלי ממן בע”מ (להלן: “החברה” ו/או “המפעילה“) מבקשת להבהיר, ככל שניתן במסגרת מסמך זה, את מדיניותה בנוגע לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט / יישומים במסגרת שירותי הקבוצה: “חלי אונליין”, “חנות המוצרים און ליין של חלי ממן”, אפליקציית חלי ממן יישומים ושירותים מקוונים אחרים (להלן :  “אתרי חלי ממן” או “האתרים” או “יישומים“). בכוונת החברה להסביר למשתמשים באתרים מהם נוהגי החברה ביחס לטיפול בפרטים ובמידע המתקבלים מהמשתמשים באתרים, וכיצד היא משתמשת בהם. מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד.

 

מידע הנמסר לאתרים ביוזמת המשתמש– שירותים מסוימים הניתנים באתרים או באמצעותם  טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, פרטים מזהים הכרחיים. מדובר בפרטים שהנך מזין באופן עצמאי, כדוגמת, שם, כתובת מגורים, סוג מוצרים ו/או שירותים שביקשת לצרוך, לרבות חתימה על הצהרת בריאות, אמצעי תשלום ככל שהדבר רלוונטי,  דרכי התקשרות מתאימות עם המשתמש לרבות כתובת דואר אלקטרוני, וכיו”ב. זהו המידע שהנך מוסר ביודעין במהלך רישום לאתרים או לשירותים הניתנים בהם ו/או באמצעותם. השדות המתאימים בהם הכרחי להזין את הפרטים יסומנו במפורש. כמובן שללא מסירת פרטים נחוצים המתבקשים ב”שדות החובה”, לא ניתן להירשם לשירותים או יישומים הטעונים רישום ללא הצהרת בריאות חתומה ותשלום בגין השירות שנבחר. ככל שנדרשים פרטים אישיים לצרכים שיווקיים או בעת רישום לשירותים באתרים, או בעת רכישת מוצרים/שירותים, תתבקש באתרים לספק רק את המידע הנחוץ לשירות אליו נרשמת.

ככלל השירותים באתר מיועדים  למשתמשים מעל גיל 18 שנים. במידה  ושירות מסוים יתאפשר למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים, על משתמשים אלו לקבל הסכמה/אישור של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברה עשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיה השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

מידע הנאסף על גלישת המשתמש באתרים– חלק מהמידע הנאסף במהלך גלישתך באתרים הינו סטטיסטי באופיו, ואינו מזהה אותך באופן אישי, או נשמר יחד עם פרטיך. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים בהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית, מהי מערכת ההפעלה (USER AGENT) בה אתה משתמש. – כל אלו אינם פרטים המזוהים עם שמך.

מידע הרפואי הנאגר במערכות הממוחשבות של החברה ושניתן על ידיך במסגרת הצהרת הבריאות עליה חתמת עם רישומך לתוכנית הנבחרת משמש את החברה הנותנת את השירות והמדריכים השונים מטעמה.

מאגר המידע

הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לשירותים באתרים לרבות הנתונים מהצהרת הבריאות שלך, יישמרו במאגר המידע של האתרים, הרשום כדין. אינך מחויב על פי חוק למסור את המידע, אולם ללא מסירת פרטים הנחוצים והכרחיים לצורך אספקת שירותים מסוימים, ייבצר מהחברה הנותנת את השירות לספק לך שירותים אלו.

 

שימוש במידע

במהלך גלישתך באתרים, אפשר ויצטבר אצל החברה מידע על העדפותיך השונות בגלישה באתר, כגון המאמרים והסרטונים בהם צפיתי ואותם קראת, המוצרים שביקשת לרכוש, פרסומות אליהן נחשפת, העמודים בהם צפית וכיו”ב. החברה שומרת את המידע הנ”ל במאגריה, ושימוש בהם יתבצע רק על-פי דין ובהתאם למדיניות הפרטיות המפורטת במסמך זה, והכל למטרות המפורטות להלן: כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים, ולהתאימם ככל שניתן להפיק ייעוץ טוב יותר, המידע שישמש את האתרים לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית. כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים השונים באתרים, לרבות לשם יצירת אזורים אישיים באתרים, או משלוח כתבות וידיעות המותאמות להעדפותיך. לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים. האתרים רשאים לשלוח אליך מידי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר השירותים וכן חומר שיווקי ופרסומי אחר, לרבות של צדדים שלישיים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל להודיע לחברה על רצונך להיות מוסר מרשימת תפוצה רלוונטית, עם זאת, האתרים לא ימסרו את פרטיך האישיים למפרסמים. לצורך ניתוח, איסוף ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, מידע זה לא יזהה אותך אישית. לשם התפעול התקין ופיתוחו של האתר, המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מידי פעם. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר חלי ממן.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אתר החברה לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך  באתר, ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית, אלא במקרים המפורטים להלן: אם החברה תהא מחויבת על-פי דין למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי, או אם יתקבל אצל החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך כאמור. כאשר תרכוש מוצרים או שירותים באתרים מאת צדדים שלישיים, אז יועברו הפרטים הנחוצים לצד השלישי לצורך אספקת המוצרים/השירותים ושמירת קשר עמך. כמו כן, במקרה שבו תשתתף בפעילות אחרת המשותפת לחברה ולצד שלישי, אז אפשר וגם הצד השלישי יהיה רשאי להיחשף למידע הנוגע לגלישתך והשתתפותך בפעילות האמורה. אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. במקרה שתפר ו/או תנסה להפר את תנאי השימוש באתרים ו/או באיזה מהשירותים המוצעים  בהם, או במצב בו תפעל באתרים ו/או בקשר אליו ולפעילותו בניגוד לדין. בכל מחלוקת, תביעה, או הליך משפטי, אם וככל שיהיו בינך לבין החברה. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע גרימת נזק משמעותי לך או לצד שלישי.

 

Cookies

באתרים נעשה שימוש ב”עוגיות” (cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתרים, ובכלל זה לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ואימות פרטים, כדי להתאים את גלישתך באתר להעדפותיך האישיות וכן לצרכי אבטחת מידע.

 

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

האתר והחברה הנותנת את השירות נעזרים בחברות שונות המספקות להם ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. החברות אוספות ומנתחות מידע שהנו סטטיסטי במהותו והוא נועד לצורכי ניתוח, מחקר ובקרה.

 

אבטחת מידע

החברה דואגת כי מערכותיה והאתרים יתנהלו תחת רמה נאותה של אבטחת מידע. יש להבין כי בעוד שאבטחת המידע מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה ואתריה, הרי שאין בהם כדי להעניק חסינות מוחלטת בכל תנאי מפני חדירה.

 

זכות לעיין במידע

על פי סעיף 13 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אופוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל service@heli-maman.co.il או בדואר רגיל לכתובת: רחוב השיש 3, חיפה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. ככל שיבוצע שינוי מהותי בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תבוא על כך הודעה מתאימה באתרים. המשך השימוש באתר, לאחר שינוי מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

  • הנני מאשר כי קראתי והנני מסכים לכל האמור לעיל
דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות